Byggföretaget som ställer upp dygnet runt
Christer Nyström var tidigare delägare i familjeföretaget Kungälvs Plåtslageri. 1995 sålde han sin del i plåtslageriet och startade PCN Bygg AB - ett byggföretag med stora resurser.
Året efter anställde Christer sin första medarbetare och sedan dess har företaget ökat till 10 anställda - alla specialkunniga snickare, byggnadsplåtslagare, markarbetare, maskinförare m.m.
PCN Bygg ombildades till aktiebolag vid årsskiftet 2000-2001.
Verkstad, kontor och plåtbutik finns på Ängegärde Industriområde i Kungälv. PCN utför bl.a.  snickeriarbeten, renoveringar och nyproduktion, plåtslageri - samt servicearbeten. På marksidan utför företaget mindre dräneringsarbeten, asfaltering samt plattläggning. I maskinparken finns bl. a. lastbil med kran, minigrävare, minidumpers samt fyra snötraktorer.
PCN har även fem servicebilar som är fullt utrustade med verktyg för att vara anpassade till alla olika arbeten. När kunden behöver hjälp som PCN själva inte kan utföra hyrs underleverantörer in som t.ex. elektriker, rörläggare m.m.

Miljödiplomerade
PCN är specialiserade inom fastighetsbranschen och startade för ett år sedan sin jourverksamhet för akut hjälp vid vattenskador, brand och inbrott. PCN är miljödiplomerade och håller just nu på att upprätta en miljö- och återvinningscentral på Ängegärde Industriområde. Detta både för att stärka sitt företags framtida möjligheter och för att samtidigt ta sitt ansvar för en hållbar miljö. De erbjuder samtidigt andra förtag att ansluta sig till den nyplanerade centralen.
Christer Nyström är själv ute och jobbar med sina anställda och i mars ska alla iväg på kombinerad semester och utbildning i Spanien.
När det gäller kundkontakterna har PCN AB som policy att kunden har direktkontakt med den som utför arbetet. Arbetet i sig är mycket omväxlande vill Christer framhålla.
- Detta är ett roligt jobb, ingen dag är den andra lik.

PCN BYGG AB

Bransch:
Bygg / Fastighet / Trä

Telefon: 0303-594 60
Fax: 0303-594 62

Hemsida:
www.pcn.nu

Adress:
PCN BYGG AB
Filaregatan 13
44217 Kungälv

| 13 SENASTE FÖRETAGEN